วิธีการจัดส่งสินค้า

- ProjectorSiam.com / บริษัท สยาม เอ็มพี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ฟรี ทุกกรณี

- ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าประมาณ 1-3 วันทำการ หลังจากบริษัทได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันขัตฤกษ์ (หากยังไม่ได้รับสินค้าให้ภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อกลับมาทางบริษัท)

- รบกวนลูกค้ารับโทรศัพท์ เนื่องจากทางบริษัทขนส่งจะติดต่อเพื่อส่งสินค้า ระยะเวลาอาจคลาดเคลือนได้หากลูกค้าไม่รับโทรศัพท์หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ

- การจัดส่งสินค้า มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 จัดส่งโดยรถยนต์ของทาง บริษัท สยาม เอ็มพี เทคโนโลยี จำกัด สำหรับ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กรณีที่ 2 จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Kerry NTC เชาวลิน กิตติวัตร ไอทีทรานสปอร์ต HWL DHL และไปรษณีย์ไทย
สำหรับ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด