Motorized

Sale
Gygar Motor 100" 16:10
Gygar Motor 100" 16:10

Gygar Motorized Screen 100" 16:10คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้ว.....

฿10,200฿12,000
Sale
Gygar Motor 100" 16:9
Gygar Motor 100" 16:9

Gygar Motorized Screen 100" 16:9คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วย.....

฿10,200฿12,000
Sale
Gygar Motor 100" 4:3
Gygar Motor 100" 4:3

Gygar Motorized Screen 100" 4:3คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยม.....

฿7,100฿7,500
Sale
Gygar Motor 120" 16:10
Gygar Motor 120" 16:10

Gygar Motorized Screen 120" 16:10คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้ว.....

฿14,800฿15,500
Sale
Gygar Motor 120" 16:9
Gygar Motor 120" 16:9

Gygar Motorized Screen 120" 16:9คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วย.....

฿14,800฿15,500
Sale
Gygar Motor 120" 4:3
Gygar Motor 120" 4:3

Gygar Motorized Screen 120" 4:3คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยม.....

฿7,500฿8,000
Sale
Gygar Motor 150" 16:10
Gygar Motor 150" 16:10

Gygar Motorized Screen 150" 16:10คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้ว.....

฿22,800฿23,500
Sale
Gygar Motor 150" 16:9
Gygar Motor 150" 16:9

Gygar Motorized Screen 150" 16:9คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วย.....

฿22,800฿23,500
Sale
Gygar Motor 150" 4:3
Gygar Motor 150" 4:3

Gygar Motorized Screen 150" 4:3คุณสมบัติเฉพาะ จอมอเตอร์ไฟฟ้าจอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยม.....

฿15,200฿15,900
Model
Price(THB)
Diagonal
Aspect Ratio
Size (Inch.)
Size (cm.)
฿10,200
100"
16:10 (for WXGA, WUXGA)
53 x 85 Inch
134 x 216 cm
฿10,200
100"
16:9 (for 1080p, 4K)
49 x 87 inch
124 x 221 cm
฿7,100
100"
4:3 (for SVGA, XGA)
60 x 80 inch
153 x 203 cm
฿14,800
120"
16:10 (for WXGA, WUXGA)
64 x 102 Inch
162 x 259 cm
฿14,800
120"
16:9 (for 1080p, 4K)
59 x 105 Inch
150 x 266 cm
฿7,500
120"
4:3 (for SVGA, XGA)
72 x 96 inch
183 x 244 cm
฿22,800
150"
16:10 (for WXGA, WUXGA)
79 x 127 inch
202 x 323 cm
฿22,800
150"
16:9 (for 1080p, 4K)
74 x 131 Inch
187 x 332 cm
฿15,200
150"
4:3 (for SVGA, XGA)
96 x 120 inch
244 x 305 cm
Showing 1 to 9 of 106 (12 Pages)