Easy Fold

Vertex Easy-Fold 120" 4:3 (F+R)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า+ฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขา.....

฿44,000
Vertex Easy-Fold 120" 4:3 (Front)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿34,000
Vertex Easy-Fold 120" 4:3 (Rear)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 120 นิ้ว (เนื้อจอฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿36,000
Vertex Easy-Fold 150" 4:3 (F+R)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 150 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า+ฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขา.....

฿51,000
Vertex Easy-Fold 150" 4:3 (Front)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 150 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿38,000
Vertex Easy-Fold 150" 4:3 (Rear)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 150 นิ้ว (เนื้อจอฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿40,000
Vertex Easy-Fold 180" 4:3 (F+R)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 180 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า+ฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขา.....

฿58,000
Vertex Easy-Fold 180" 4:3 (Front)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 180 นิ้ว (เนื้อจอฉายหน้า)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿43,000
Vertex Easy-Fold 180" 4:3 (Rear)

Vertex Easy-Fold จอรับภาพเคลื่อนที่ขนาด 180 นิ้ว (เนื้อจอฉายหลัง)คุณสมบัติเป็นจอรับภาพชนิดขาตั้ง มีข.....

฿48,000
Model
Price(THB)
Diagonal
Aspect Ratio
Size (Inch.)
Size (cm.)
฿44,000
120"
4:3 (for SVGA, XGA)
72 x 96 inch
183 x 244 cm
฿34,000
120"
4:3 (for SVGA, XGA)
72 x 96 inch
183 x 244 cm
฿36,000
120"
4:3 (for SVGA, XGA)
72 x 96 inch
183 x 244 cm
฿51,000
150"
4:3 (for SVGA, XGA)
96 x 120 inch
244 x 305 cm
฿38,000
150"
4:3 (for SVGA, XGA)
96 x 120 inch
244 x 305 cm
฿40,000
150"
4:3 (for SVGA, XGA)
96 x 120 inch
244 x 305 cm
฿58,000
180"
4:3 (for SVGA, XGA)
108 x 144 inch
274 x 366 cm
฿43,000
180"
4:3 (for SVGA, XGA)
108 x 144 inch
274 x 366 cm
฿48,000
180"
4:3 (for SVGA, XGA)
108 x 144 inch
274 x 366 cm
Showing 1 to 9 of 12 (2 Pages)