วิธีการชำระเงิน


ธนาคารกรุงเทพ 024-7-01523-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ 406-614244-6
ธนาคารกรุงไทย 984-2-40533-8
ธนาคารกสิกรไทย 796-2-15782-8