VGA Cable

PCER VGA PCV-920-1

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 1.5 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อค.....

฿125
PCER VGA PCV-920-10

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 10 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿380
PCER VGA PCV-920-15

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 15 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿550
PCER VGA PCV-920-20

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 20 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿700
PCER VGA PCV-920-25

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 25 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿900
PCER VGA PCV-920-3

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 3mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพ.....

฿200
PCER VGA PCV-920-30

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 30 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿1,000
PCER VGA PCV-920-40

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 40 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿1,500
PCER VGA PCV-920-5

PCER VGA Cable High Quality 3+4 Core 15pin 5 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอม.....

฿230
Model
Price(THB)
Length
Detail 1
Detail 2
Warranty
฿125
1.5 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿380
10 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿550
15 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿700
20 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿900
25 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿200
3 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿1,000
30 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿1,500
40 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
฿230
5 m
VGA 3+4 core
10+1 pin Structure
รับประกัน 1 ปี
Showing 28 to 36 of 42 (5 Pages)