VGA Cable

PCER VGA PCV-170-1

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 1.5 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อค.....

฿130
PCER VGA PCV-170-10

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 10 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿580
PCER VGA PCV-170-15

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 15 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿850
PCER VGA PCV-170-20

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 20 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿1,000
PCER VGA PCV-170-25

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 25 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿1,300
PCER VGA PCV-170-3

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 3 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอม.....

฿220
PCER VGA PCV-170-30

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 30 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿1,580
PCER VGA PCV-170-40

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 40 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอ.....

฿2,300
PCER VGA PCV-170-5

PCER VGA Cable High Quality 3+6 Core 15pin 5 mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอม.....

฿330
Model
Price(THB)
Length
Detail 1
Detail 2
Warranty
฿130
1.5 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿580
10 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿850
15 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿1,000
20 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿1,300
25 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿220
3 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿1,580
30 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿2,300
40 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿330
5 m
VGA 3+6 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
Showing 1 to 9 of 32 (4 Pages)