VGA Cable

Sale
PCER VGA High Quality 1.8m
PCER VGA High Quality 1.8m

สาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรือโปรเจคเตอร์ได้อย่างดี สั.....

฿20฿230
Sale
PCER VGA High Quality 10m
PCER VGA High Quality 10m

PCER VGA High Quality 10mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรื.....

฿680฿700
Sale
PCER VGA High Quality 15m
PCER VGA High Quality 15m

PCER VGA High Quality 15mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรื.....

฿950฿1,000
Sale
PCER VGA High Quality 20m
PCER VGA High Quality 20m

PCER VGA High Quality 20mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรื.....

฿1,150฿1,250
Sale
PCER VGA High Quality 3m
PCER VGA High Quality 3m

PCER VGA High Quality 3mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรือ.....

฿290฿320
Sale
PCER VGA High Quality 5m
PCER VGA High Quality 5m

PCER VGA High Quality 5mสาย VGA 15pin(M)/15pin(M)สายคุณภาพอย่างดี สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไปจอรับภาพหรือ.....

฿400฿450
Model
Price(THB)
Length
Detail 1
Detail 2
Warranty
฿20
1.8 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿680
10 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿950
15 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿1,150
20 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿290
3 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
฿400
5 m
VGA 3+4 core
15Pin(M)/15Pin(M)
รับประกันสาย 1 ปี
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)