Projector

Sale
Epson EB-2155W
Epson EB-2155W

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานของคุณนำเสนองานได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถควบคุมทั้งในห้อง.....

฿65,900฿92,000
Sale
Epson EB-2165W
Epson EB-2165W

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานของคุณนำเสนองานได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถควบคุมทั้งในห้อง.....

฿69,900฿95,000
Sale
Epson EB-2245U
Epson EB-2245U

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานของคุณนำเสนองานได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถควบคุมทั้งในห้อง.....

฿69,000฿89,000
Sale
Epson EB-2255U
Epson EB-2255U

เพิ่มความเป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอผลงานของคุณนำเสนองานได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังสามารถควบคุมทั้งในห้อง.....

฿85,900฿99,000
Sale
Epson EB-2265U
Epson EB-2265U

.....

฿87,900฿105,000
Sale
Epson EB-S05
Epson EB-S05

ครบครันทุกคุณสมบัติการนำเสนอในราคาที่คุณสัมผัสได้โปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมทั่วไปและห้องประชุม.....

฿11,900฿14,900
Sale
Epson EB-S41
Epson EB-S41

ครบครันทุกคุณสมบัติการนำเสนอในราคาที่คุณสัมผัสได้โปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมทั่วไปและห้องประชุม.....

฿13,900฿16,900
Sale
Epson EB-U42
Epson EB-U42

ครบครันทุกคุณสมบัติการนำเสนอในราคาที่คุณสัมผัสได้โปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมทั่วไปและห้องประชุม.....

฿34,900฿38,900
Sale
Epson EB-W05
Epson EB-W05

ครบครันทุกคุณสมบัติการนำเสนอในราคาที่คุณสัมผัสได้โปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมทั่วไปและห้องประชุม.....

฿19,900฿25,900
Model
Price(THB)
Display
Brightness
Resolution
Contrast Ratio
฿65,900
LCD
5000 Ansi Lumens
WXGA (1280x800)
15000:1
฿69,900
LCD
5500 Ansi Lumens
WXGA (1280x800)
15000:1
฿69,000
LCD
4200 Ansi Lumens
WUXGA (1920x1200)
15000:1
฿85,900
LCD
5000 Ansi Lumens
WUXGA (1920x1200)
15000:1
฿87,900
LCD
5500 Ansi Lumens
WUXGA (1920x1200)
15000:1
฿11,900
LCD
3200 Ansi Lumens
SVGA (800x600)
15000:1
฿13,900
LCD
3300 Ansi Lumens
SVGA (800x600)
15000:1
฿34,900
LCD
3600 Ansi Lumens
WUXGA (1920x1200)
15000:1
฿19,900
LCD
3300 Ansi Lumens
WXGA (1280x800)
15000:1
Showing 46 to 54 of 94 (11 Pages)